Trẩy đêm trăng mật

Thung lũng hoang lặng
khắc khoải không yên

Suối vàng lạnh vắng
khao khát cuồng điên

Em về lộc biếc
hoa, nụ ươm mềm

Thiên nhiên thơm mát
lan tràn trong em

Tình ta chẳng mất
bảng lảng sao Hôm

Trẩy đêm trăng mật
ngày tháng lâm chung?