Từ trong xa cách

Chim bay

ngang gió
trái ổi đẫm sương

Tiếng cười em

chợt tắt
mùa rơi vào im lặng

Từ trong xa cách
lòng nao nao lòng
nhớ
nhớ
nhớ!