Khoảng lặng

Mỗi khi mong hoa nở
nụ còn đang xanh non
đến khi mong quả chín
hoa vừa rụng góc vườn

Muốn tròn từ một nửa
trăng đang lên chưa rằm
của thiền phẳng lặng tâm
trăng và hoa cùng nở.