CHẠM VÀO TRUYỀN THUYẾT

Thuyền trăng buông mái chèo khua
Về Đa Hoà viếng dẻo xưa cát bồi
Mênh mang giữa chốn đất trời
Người cùng tiên đã xe đôi tơ hồng

Bây giờ bàng bạc ngày đông
Sắc trời ửng với mây hồng thuỷ chung
Kìa như thoáng bóng Tiên Dung
Cầm tay Thánh Chử trên dòng ngàn năm…

Ngậm ngùi dâng nén hương trầm
Nửa thương mình, nửa thương thầm người xưa
Sông còn in bóng cơn mưa
Bến này liệu có đón đưa tình này?