Ước ao của một thời

Mơ như ong say hoa
ngã vào đời làm mật

Mơ như chú chim non mau nước mắt
nhỏ tháng ngày vào góc phong ba

Nương náu ở trong ta
một đường bay đơn độc
cách biệt phương trời nao

Suốt một đời ước ao
gặp lời thương thầm muộn
để mình bay và say.