Vẫn lạ mỗi khi nghe

Chim có ngôn ngữ của chim
cỏ có ngôn ngữ của cỏ
lá có ngôn ngữ của lá…

Ngôn ngữ của loài người
quen mà nghe vẫn lạ?
khi thăng cao
khi trầm rơi
từ thai nhi lòng mẹ
tỷ năm trước ra đời
tỷ năm sau sẽ thế

Và chỉ có mẹ
chỉ có mę thôi
thấu mọi biểu cảm của ngôn ngữ
cỏ – cây – chim – thú – con người.