Vết của gió

Cơn gió thoảng qua rồi
cứ xói mòn, tóc ơi
mi làm sao ác thế
ta làm chi nên nỗi?

Đắm mình trong bước đi
xương một mùa ngơ ngác.