Vỡ âm

Khói mây bay chín phương trời
bay len lỏi đến rối bời trong ta
leo vào những tiếng dân ca
lần trong hương nhụy làn hoa sắc đời

Ruổi rong này một cuộc người
quờ tay chẳng chạm… buồn ơi là buồn
ta về hứng giọt mưa tuôn
tiếng gì như tiếng suối nguồn vỡ âm.