Vườn bạc

Gió mùa đông bắc thổi
chạm miền bao lá rơi
chà lên nhau tím tái
đỏ đen cõi lá bài

Sống lưng bủn rủn gai
tựa vào vườn đá bạc.