Xa xót ngày xanh

Sương
gieo mầm phố vắng
lối nhỏ lắng
rêu leo

Dấu xưa
buông
đìu hiu
vết thương xa nhưng nhức

Và những thằng bạn đã ngã gục
trên chiến trường khốc liệt
còn vọng mãi những âm thanh ly biệt…

Nước mắt trong đêm tròng trành
bao năm rơi xót
tháng ngày xanh.