Xem tranh

Những đường chân trời bao dung
đàn chim tự do trên cánh đồng hoa hồng
bay mải miết về phía đông hửng nắng

Có bầu trời phía tây mang khối màu trĩu nặng
màu của lòng ngự trị nhân gian
bên lâu đài nguy nga, lũ lượt dòng người hoạn nạn
bóng đổ xuống lòng tay thần bí

Trước cuộc sống sinh động khôn cùng
bức tranh chỉ chấm phá đôi phần sắc diện
còn những vết đau vĩnh cửu cuộn lên
ai vẽ nổi?

Ai vẽ nổi
con đường thảm hoạ
từ quá khứ, hiện tại tới tương lai?

Trong khung kia, những mảng màu bằng lặng
ngoài cuộc đời, sóng gió vẫn cồn lên.